تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

آشنایی با اداره تسهیلات فرودگاهها:

  آشنایی با اداره تسهیلات فرودگاهها:

  تهیه و تنظیم  :لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

  اداره تسهیلات فرودگاهی از نظر سازمانی زیر نظر معاونت تسهیلات اداره كل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی کشور انجام وظیفه می نماید. با توجه به گسترش روزافزون فن آوری و لزوم حركت و ارتقاء سیستمهای موجود خدمات رسانی در فرودگاه ها در راستای دستیابی به اهداف چشم اندازشرکت، از خدمات مشاور در امور خدمات سیستمهای نوین پردازش بار و مسافر در ترمینال فرودگاه ها بهره می برد.

  شرح وظایف و ماموریتها:

  درساختارسازمانی سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری، تسهیلات فرودگاهی به عنوان یكی از بخشیهای اصلی صنعت ایفای نقش می نماید. در این راستا ضمیمه 9 كنوانسیون شیكاگو تحت عنوان تسهیلات به عنوان یكی از ضمائم هیجده گانه آن سازمان معرفی گردیده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع تسهیلات، و با هدف ارتقاءکارایی و افزایش سرعت پردازش مسافر ، بار و هواپیما و نیز كاهش ایستایی در فرودگاه ها، ساختار و وظایف اداره تسهیلات فرودگاهی شكل گرفته است.که شرح وظایف آن به شرح زیر میباشد:

  • نظارت وارزیابی عملکرد فرودگاهها در ارتباط با ارائه خدمات و تسهیلات فرودگاهی
  • ارزیابی تسهیلات فرودگاهی فرودگاههای کشور و تعییین سطح سرویس هریك از فرودگاههای كشور
  • تهیه ، تدوین و نظارت بر دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی مرتبط با بخش تسهیلات و خدمات فرودگاهی
  • تطبیق فرآیندهای ارائه خدمات فرودگاهی با استانداردهای داخلی و بین المللی
  • مطالعه وبررسی استانداردهای بین المللی ICAO , IATA , ACI  ودیگر استانداردهای بین المللی
  • برنامه ریزی، همكاری، هماهنگی و نظارت بر طرف های ذینفع در فعالیت های تسهیلاتی فرودگاهها
  • حفظ سلامت و بهداشت محیط در  فرودگاهها
  • بررسی وبرنامه ریزی به منظور استقرار فن آوریهای نوین ترمینالی
  • پیگیری و پیاده سازی زیرساخت های اتوماسیون خدمات مسافرین از قبیل كیوسكهای سلف سرویس، پذبرش مسافرین از طریق اینترنت و تلفن همراه و نیز , CUTE و نیز خدمات بار BHS,BRS, e-freight و با همكاری شركت های هواپیمایی
  • پیگیری بكارگیری بیومتریك برای كنترل مرزها و فرآیندهای عملیاتی بازرسی با همكاری گذرنامه در فرودگاههای كشور
  • مكانیزاسیون و یکپارچه سازی و امنیت اسناد مسافرتی(پاسپورت و ویزای الكترونیكی) با همكاری گذرنامه
  • پیگیری جهت تامین، توسعه و تجهیز فرودگاههای كشور به تجهیزات  نوین سیستمهای خدمات جامه دان، پلهای تلسكوپی و....
  • فراهم نمودن امكاناتی از قبیل پذیرش مسافر با استفاده از كیوسكهای سلف سرویس و Web در فرودگاههای كشور
  • فراهم نمودن امكانات پذیرش مكانیزه جامه دان همراه مسافر Baggage Drop Point با همكاری شركت های هواپیمایی

  عملكرد و برنامه های اداره تسهیلات فرودگاههای کشور :

  • راه اندازی كمیته راهبردی تسهیلات فرودگاهی در شركت
  • ساماندهی عملیات هندلینگ در فرودگاه های كشور
  • ساماندهی و تعیین شرایط واگذاری و یكپارچه سازی فعالیتهای  هندلینگ در فرودگاههای بین المللی كشور
  • تجهیزات پذیرش مسافر خروجی فرودگاه
  • پیگیری و اجرای صدور كارتهای پروازی باركد دار دوبعدی (BCBP) در فرودگاه امام (ره) با توجه به الزام یاتا
  • عضویت در برنامه Match maker یاتا جهت پیاده سازی BCBP در فرودگاههای كشور
  • بررسی های كارشناسی و اجرایی نمودن سیستم بار الكترونیكی ( e-Freight ) در هماهنگی با گمرك و سایر مبادی ذیربط
  • بررسی راه اندازی سیستم های گذرنامه الكترونیكی در فرودگاههای بین المللی ومرزهوایی با توجه به الزام نصب این سیستم تا پایان سال 2010 در فرودگاههای بین المللی
  • پیگیری ارائه تسهیلات فرودگاهی منطبق با استانداردهای بین المللی
  • مطالعه و بررسی نحوه ایجاد سیستم APIS و API  در فرودگاههای كشور
  • تحقیق وبررسی درخصوص SDCS سیتا و بررسی جهت پیاده سازی خدمات متنوع مسافر، بارو جامه دان سیتا جهت پیاده سازی در فرودگاههای بین المللی كشور
  • طرح ترمینال شهری در فرودگاه
  • قرنطینه وطرح جلوگیری ازشیوع بیماریهای واگیرداردر فرودگاه
  • طرح طبقه بندی فرودگاهها از دیدگاه تسهیلاتی
  • استخراج معیارهای ارزیابی در مورد طبقه بندی فرودگاهها از منابع معتبر و تهیه چك لیست های مربوطه
  • جمع آوری اطلاعات و ازریابی فرودگاههای كشور از دیدگاه ارائه تسهیلات
  • تهیه و ارایه پیش نویس "دستورالعمل اجرایی برای آیین نامه تعیین مرزهوایی مصوب هیئت وزیران" در كمیته تسهیلات وتأیید وابلاغ آن به فرودگاههای كشور با توجه به انكس 9 و سایرمقررات مربوطه ایكائو ومقررات هواپیمایی كشوری.
  • تكمیل و ارسال طرح مطالعاتی پیشنهادی ساماندهی مشاغل حوزه اداره اماكن و ترمینال ها و برنامه ریزی آموزشی برای شاغلین این حوزه در فرودگاه های كشور
  • پیگیری و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح حقوق مسافر هوایی (Air Passenger  Rights )
  • پیگیری و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح نحوه و مكانیزم ارایه خدمات فرودگاهی به مسافرین معلول و توانخواه (with Disabilities passenger  )
  • پیگیری و انجام مطالعات تهیه و تنظیم طرح نصب تابلوها وعلائم راهنمایی مسافر و نمایشگرها ی اطلاعات پرواز وجامه دان وباردرترمینال فرودگاه
  • طراحی، امكان سنجی و  برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش مدیران ترمینالهای فرودگاهی بر اساس سیلابس های تعیین شده برای اولین بار در كشور و پیاده سازی آن در سه دوره فرودگاه شهركرد، مهرآباد و بوشهر برای كلیه فرودگاه های كشور 
  • پیگیری طرح پیشنهادی استفاده از سیستمهای نوین   Check-in پذیرش مسافر و سوار كردن مسافر Boarding و پذیرش و پردازش جامه دان همراه، و ساماندهی به وضعیت این سیستمها در فرودگاه های كشور و نیز پیاده سازی سیستم های CUTE ، DCS ، كیوسك های پذیرش مسافر، باراندازهای اتوماتیك پذیرش جامه دان (Baggage Drop)  BHS,و BRS در 8 فرودگاه بین المللی كشور در گام اول و كسب درآمد برای شركت در ارایه خدمات وابسته
  • تكمیل طرح پیشنهادی و پیاده سازی شده تعیین سطح سرویس در فرودگاه های بین المللی كشور و پیاده سازی آن برای 6 فرودگاه بین المللی
  • پیگیری اطلاع رسانی و نصب تابلوها و علائم در مورد اشیاء ممنوعه در فرودگاه های كشور
  • پیگیری جهت اجرایی شدن طرح پیاده سازی BCBP فرودگاه امام خمینی(ره)
  • یگیری مكاتبات مربوط به پیاده سازی MRTD در فرودگاه های كشور و هماهنگی فرودگاه ها در اجرایی شدن و پیاده سازی سیستم های مورد نیاز كنترل های مرزی و گذرنامه های بیومتریك
  • پیگیری مكاتبات مربوط به كنترل های مرزی گمرك و قرنطینه در فرودگاه های كشور
  • پیگیری پیشنهاد ارتقاء سیستمهای پذیرش و سوار كردن مسافر هوایی و پیاده سازی سیستمهای نوین مربوطه
  • پیگیری در خصوص تهیه زیرساخت های قانونی پیاده سازی e-Freight در كشور
  • تلاش در پیاده سازی API پس از طی فرآیندهای قانونی
  • مفاهیم  آلودگی صوتی در فرودگاه و بررسی مقررات و استانداردهای سازمان های بین المللی و داخلی در این خصوص به منظور جلوگیری از آلودگی های صوتی ناشی از عملیات هواپیماهای پر سرو صدا در فرودگاه های كشور
  • گازهای آلاینده در فرودگاه و بررسی مقررات و استانداردهای بین المللی و داخلی در این خصوص به منظور كنترل آلایندگی و گازهای گلخانه ای در فرودگاه های كشور
  • تهیه برنامه نظارت بر شركت های خدمات فرودگاهی (هندلینگ) در فرودگاه های كشور
  • تداوم و پیگیری مستمر در خصوص سازماندهی به خدمات هندلینگ در فرودگاه های كشور و سیاستهای برنامه ریزی شده در این خصوص
  • پیگیری پیاده سازی و اجرای دوره های پیش بینی شده سال جاری (دوره های مدیریت ترمینال وسایر دروس تخصصی مصوب)

   

  منبع : سایت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 13 مرداد 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 25 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55475
 • تعداد مطالب :158202
 • بازدید امروز :105719
 • بازدید داخلی :5979
 • کاربران حاضر :142
 • رباتهای جستجوگر:358
 • همه حاضرین :500